1 - 10 z 29
Raport OSW | | Tomasz Dąborowski, Jakub Groszkowski

Bułgaria, Czechy i Rumunia, mimo początkowego zainteresowania eksploatacją gazu łupkowego, w ciągu tego roku dołączyły do krajów sceptycznych wobec niekonwencjonalnych złóż gazu. Bułgaria w styczniu bezterminowo zakazała poszukiwań i…

Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża

W ostatnim miesiącu doszło do publicznej konfrontacji pomiędzy prezesem Rosniefti Igorem Sieczinem a wicepremierem Arkadijem Dworkowiczem w sprawie konsolidacji sektora energetycznego. Jest to już kolejny spór, w którym stronami są…

Analizy | | Jakub Groszkowski

19 września słowacki minister gospodarki przedstawił projekt umowy między akcjonariuszami krajowego operatora gazowego Slovenský plynárenský priemysel (SPP), która ma wejść w życie po zmianach własnościowych w tej firmie. Umowa określa…

Analizy | | Szymon Ananicz

21 września turecki sąd wydał wyrok skazujący 325 przedstawicieli tureckiej armii (w tym 89 generałów i admirałów, 24 z nich w stanie czynnym) na kary od 13 do 20 lat pozbawienia wolności za udział w spisku o kryptonimie Balyoz…

Analizy | | Jadwiga Rogoża

Na żądanie rosyjskich władz amerykańska agencja rozwojowa USAID ma opuścić Rosję do 1 października, zamykając finansowanie projektów na terytorium tego kraju. W wydanym 19 września oświadczeniu rosyjski MSZ stwierdził, iż charakter…

Analizy | | Józef Lang, Wojciech Górecki

20 września podczas wizyty w Kirgistanie prezydenta Rosji Władimira Putina podpisano szereg umów dotyczących m.in. współpracy wojskowej i hydroenergetycznej. W myśl porozumień rosyjskie obiekty wojskowe na terytorium Kirgistanu zostaną…

Analizy | | Kamil Kłysiński

23 września odbyły się wybory do izby niższej białoruskiego parlamentu. Część partii opozycyjnych, nie widząc możliwości realnej walki politycznej, zdecydowała się na bojkot wyborów. Podobnie jak w poprzednich wyborach w 2008 roku,…

Analizy | | Krzysztof Strachota

18 września gruzińskie MSW ujawniło przypadki brutalnego traktowania więźniów w tbiliskim więzieniu Gldani i poinformowało o aresztowaniach i śledztwie w związku z tą sprawą. Wkrótce potem związane z opozycją stacje telewizyjne…

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

17 września Turcja po raz pierwszy w historii wyemitowała 5,5-letnie obligacje islamskie (instrument finansowy o nazwie sukuk) o wartości 1,5 mld USD. Obligacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych…

Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański

W ciągu ostatnich dwóch lat niezależność mediów na Ukrainie poddawana jest systematycznemu ograniczaniu. Po okresie względnej wolności w latach 2005–2010 zakres pośredniej i bezpośredniej kontroli władz nad mediami powiększył się, co…