1 - 10 z 125
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Wprowadzona w czerwcu 2022 r. umowa między UE a Ukrainą w sprawie częściowej liberalizacji przewozów drogowych doprowadziła do znacznych przeobrażeń na tym rynku. Z jednej strony przyspieszyła zwrot gospodarki ukraińskiej w kierunku…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak, Konrad Popławski
Władze Ukrainy potraktowały trwającą wojnę jako okazję do przeprowadzenia szybkiej transformacji infrastruktury kolejowej na zachodzie kraju. Proces ten ma zarówno zwiększyć w krótkim czasie przepustowości linii kolejowych prowadzących do…
Raport OSW | | Konrad Popławski, Sandra Baniak, Adam Michalski, Marcin Popławski
Trwająca już niemal dwa lata inwazja Rosji na Ukrainę prowadzi nie tylko do znaczących przewartościowań politycznych. Niesie też za sobą istotne przemiany w eurazjatyckich szlakach transportowych, czego jednym z największych beneficjentów…
Raport OSW | | Sławomir Matuszak, Tadeusz Iwański, Konrad Popławski, Andrzej Wilk
Spis treści Tezy I. Sytuacja makroekonomiczna 1. PKB 2. Produkcja przemysłowa
Analizy | | Konrad Popławski
Według informacji prasowych z ostatnich dni (m.in. Politico) Francja dąży do wszczęcia postępowania antydumpingowego skierowanego przeciwko importowi samochodów elektrycznych z Chin, co może zakończyć się nałożeniem karnych ceł na auta…
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Przyjęta w 2022 r. Ustawa o ograniczeniu inflacji (Inflation Reduction Act, IRA) znamionuje głęboką zmianę w myśleniu USA o rywalizacji ekonomicznej z Chinami, co niesie ze sobą globalne konsekwencje, dotykające również Europę Środkową.…
Analizy | | Witold Rodkiewicz, Konrad Popławski
1 lutego premier Węgier Viktor Orbán złożył wizytę w Moskwie, gdzie po niemal trzyletniej przerwie spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem (w latach 2013–2019 spotykali się co najmniej raz w roku). Na konferencji prasowej Orbán…
Analizy | | Konrad Popławski
25 czerwca większość akcjonariuszy, posiadająca 98% udziałów, zaakceptowała warunki pomocy publicznej dla Lufthansy. Na mocy porozumienia państwo poprzez fundusz kryzysowy Wirtschaftsstabilisierungsfonds przejmie 20% akcji firmy za 5,7 mld…
Analizy | | Konrad Popławski
27 maja Komisja Europejska ogłosiła plan odbudowy gospodarki unijnej, którego kluczowym elementem jest utworzenie funduszu Next Generation EU w wysokości 750 mld euro. Bazę propozycji stanowiło niemiecko-francuskie porozumienie z 18 maja…
Komentarze OSW | | Konrad Popławski
Z danych i prognoz dotyczących stanu niemieckiej gospodarki wynika, że wpadnie ona w tym roku w najgłębszy kryzys w swej powojennej historii. Nawet bezprecedensowa skala wsparcia państwa nie jest w stanie zapobiec negatywnym skutkom…