Raport OSW

Zagrożone dziedzictwo

Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi
Współpraca
Piotr Kosiewski
Okładka raportu "Nowe pomysły na obronę totalną"

Polska należy do tych nielicznych państw europejskich, których istotna część dziedzictwa kulturowego znajduje się poza ich obecnymi granicami. Wiele ważnych dla polskiej historii i kultury zabytków architektury (zespołów miejskich, kościołów, dworów, pałaców, zamków), cmentarzy, dzieł sztuki, a także księgozbiorów i archiwaliów pozostało w szczególności na Ukrainie i Białorusi. Stanowią one część spuścizny dawnej Rzeczypospolitej, a tym samym Polska – obok innych narodów tworzących z nią niegdyś wspólne państwo – uznaje się za jej współspadkobiercę. Dziedzictwo to jest przy tym niezwykle ważne dla Polaków, gdyż bez niego nasza kultura nie może zostać w pełni opisana, rozpoznana i zrozumiana. 

Celem tego raportu jest próba kompleksowego spojrzenia na problematykę związaną z polskimi dobrami kultury na Białorusi i Ukrainie. Przedstawiono w nim znaczenie tych państw w kontekście znajdującego się na ich terytorium dziedzictwa Rzeczypospolitej, stan jego zachowania oraz postrzeganie go przez władze i społeczeństwo. Publikacja analizuje również działania Polski wobec dóbr kultury na Białorusi i Ukrainie w ciągu ostatnich trzech dekad, w tym kwestie związane z ich inwentaryzacją, poziom zaangażowania finansowego w ich renowację, a także organizację polskich instytucji odpowiadających za aktywność w tym zakresie. Zwieńczeniem raportu jest część rekomendacyjna, będąca próbą pokazania niektórych możliwych rozwiązań i kierunków działań, które w kolejnych latach mogłoby podejmować państwo polskie.