Raport OSW

Aktywność zagraniczna rosyjskiego kapitału poza sektorem energetycznym

W ostatniej dekadzie obserwujemy rosnącą aktywność rosyjskich przedsiębiorstw z sektorów pozaenergetycznych na arenie międzynarodowej. W przypadku koncernów metalurgii nieżelaznej Norylskiego Nikla i Rusalu można nawet mówić o ekspansji zagranicznej, która pozwoliła im osiągnąć globalne znaczenie i zostać światowymi liderami w branży. Poza granicami Rosji aktywne są jednak również rosyjskie przedsiębiorstwa z innych branż, w tym sektorów pozasurowcowych.
 
 
Analiza jest częścią Raportu OSW: Aktywność gospodarcza Rosji za granicą w latach 2004-2010