Punkt widzenia

Jedwabna globalizacja

Chińska wizja ładu międzynarodowego
Jedwabna globalizacja

Nowy Jedwabny Szlak jest najważniejszym projektem chińskiej polityki zagranicznej, powstałym pod rządami Xi Jinpinga. Pekin dąży do budowy w państwach swojego sąsiedztwa trwałych wpływów. Zarazem chińską wizję porządku międzynarodowego cechuje niekonfrontacyjne rozumienie wpływów. Chiny nie tyle chcą zbudować własny i zamknięty blok regionalny, ile usiłują zaproponować własną wizję globalizacji dla Azji, Europy i Afryki. Chiny usiłują pogodzić tradycyjny sposób myślenia o świecie zewnętrznym – sinocentryzm i preferencję dla stosunków dwustronnych ze słabszymi państwami – z zachodnimi formami współpracy wielostronnej, takimi jak banki rozwojowe czy organizacje międzynarodowe. Próbując realizować ambicje wynikające ze wzrostu potęgi, chińskie elity obawiają się zarazem przejęcia regionalnego przywództwa i związanej z tym odpowiedzialności.