Punkt widzenia

Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej

W ciągu czterech lat funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska powołała mechanizmy dla integracji państw Europy Wschodniej z UE. Mimo to kraje objęte Partnerstwem nie osiągnęły znaczącego postępu w modernizacji, wdrażaniu reform oraz integracji z Unią.Od momentu uruchomienia przez UE Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2004 roku nie nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji w kluczowych dla Unii obszarach: demokratyzacji i transformacji wolnorynkowej, integracji europejskiej, stabilności politycznej i bezpieczeństwa regionalnego.

W zaistniałej sytuacji zasadne są pytania, na ile Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie zbliżyły Unię do osiągnięcia deklarowanych przez nią celów w relacjach ze wschodnimi sąsiadami? Co leży u podstaw obserwowanego spadku zaangażowania i zainteresowania osiągnięciem rzeczywistych postępów w integracji? W jaki sposób dominujące w agendzie politycznej wydarzenia – kryzys finansowy w UE, debata o przyszłości Unii, a także procesy polityczne wewnątrz państw partnerskich – mogą wpływać na przyszłość relacji?

 

Rafał Sadowski – ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich, specjalizuje się w relacjach Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz sytuacji wewnętrznej i polityce zagranicznej państw Europy Wschodniej