Punkt widzenia

Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi

Niezależnie od konfliktów i zadrażnień we wzajemnych relacjach Rosja od lat regularnie inwestuje w Białoruś. Jej wsparcie stało się istotnym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie białoruskiego modelu gospodarczego, a tym samym utrzymanie stabilności sytemu politycznego. Ciągła gotowość Rosji do pomocy wynika ze znaczenia, jakie ma dla niej Białoruś. Białoruś wpisuje się w ważne bieżące cele polityki rosyjskiej – zwłaszcza w projekt tworzenia Unii Celnej. Jego realizacja jest w tej chwili dla Rosji kluczowa, przede wszystkim za względu na Ukrainę. Z tego względu, od 2011 roku obserwować możemy wzrost rosyjskich nakładów na pomoc dla Białorusi. W 2012 roku zostały one jeszcze dodatkowo zwiększone, obejmując poza wsparciem ekonomicznym także polityczne.

Rosyjskie wsparcie ma jednak swoją cenę. Celem Moskwy wobec Mińska jest ustanowienie kontroli nad białoruską gospodarką, dającej wpływ także na pozostałe dziedziny funkcjonowania państwa. Coraz bardziej uzależniony od rosyjskiej pomocy Alaksandr Łukaszenka będzie ostatecznie zmuszony do stopniowego spełniania rosyjskich żądań.  

 

Agata Wierzbowska-Miazga – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich od 2000 roku, do 2009 roku ekspert ds. Białorusi, obecnie w Zespole Rosyjskim, specjalizuje się w polityce Rosji wobec obszaru WNP.