Punkt widzenia

Niemożliwe uczynić możliwym. Perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami

Aby zniesienie wiz w relacjach pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej stało się realne, należy tę kwestię „odczarować”. Przy obecnym poziomie mobilności i kontaktów międzyludzkich, biznesowych, politycznych, taki krok będzie naturalną konsekwencją trwających od lat procesów liberalizacyjnych.Ponadto abolicja wizowa nie powinna znacząco wpłynąć na zwiększenie presji migracyjnej z krajów Europy Wschodniej, a może przyczynić się do zmniejszenia kosztów obsługi rozbudowanej sieci konsularnej krajów Schengen. Zniesienie wiz przez UE może mieć ograniczony i czasowy charakter oraz pozwolić na faktyczne wprowadzenie w życie zasady warunkowości w relacjach z sąsiadami. W sensie politycznym nadanie przez UE kwestii ruchu bezwizowego kluczowego charakteru zasadniczo zmieniłoby podejście sąsiadów do Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiłoby pomost z Partnerstwem dla Modernizacji skierowanym do Rosji.