Prace OSW

Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego

Okładka raportu

Impuls do zacieśniania relacji, na razie w wąskim gronie trzech państw: Rosji, Kazachstanu i Białorusi, dał w 2009 roku ówczesny premier Rosji Władimir Putin. Rosja z determinacją przystąpiła do wdrażania zasad Unii Celnej między trzema państwami, a od 2012 roku również Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. Integracja ma doprowadzić do wprowadzenia na tym obszarze czterech swobód: przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej. Z punktu widzenia Moskwy tworzenie struktur integracyjnych ma przeciwdziałać zwłaszcza ekspansji ekonomicznej Unii Europejskiej i Chin oraz rozluźnianiu więzi krajów WNP z Rosją. Jednocześnie ścisła współpraca ma zagwarantować Rosji utrzymanie silnych wpływów polityczno-gospodarczych na tym obszarze. Mimo wielu ograniczeń procesu integracyjnego, w tym niewielkiej liczby uczestniczących w nim państw czy mało zaawansowanego poziomu wdrażania WPG, jest to jednak najdalej posunięty proces integracyjny w regionie od rozpadu ZSRR. Postępy we wdrażaniu zasad Unii Celnej można uznać za sukces Moskwy. Natomiast tworzenie WPG znajduje się dopiero na początkowym etapie i trudno obecnie stwierdzić, jak głęboko trzy państwa zharmonizują swoje rynki.