Prace OSW

Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora gazowego

Sytuacja sektora gazowego stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu państwa rosyjskiego, o jego sytuacji wewnętrznej oraz pozycji w świecie. Gaz jest bowiem dla Rosji nie tylko głównym surowcem energetycznym, ale także narzędziem subsydiowania całej gospodarki. Status największego w Europie eksportera błękitnego paliwa jest też ważnym czynnikiem umacniającym pozycję Rosji w relacjach międzynarodowych.

Dane dotyczące rosyjskiego monopolisty gazowego · Gazpromu wskazują, iż dziesięć lat po upadku komunizmu kondycja tego przedsiębiorstwa jest nie najlepsza. Wbrew często głoszonym opiniom w najbliższej przyszłości Gazpromowi nie grozi zupełne załamanie produkcji. Niewykluczone, iż koncern bez większych reform jest w stanie utrzymać obecny poziom wydobycia jeszcze przez kilka lat. Jeśli jednak Gazprom ma się stać dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które byłoby w stanie sprostać nowym wyzwaniom coraz bardziej chłonnego rynku rosyjskiego i zachodniego, to potrzebuje inwestycji i reform. Wydźwignięcie Gazpromu z kryzysu i rozwój tego przedsiębiorstwa jest więc jednym z najistotniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed rosyjskimi władzami. Działania w tej sferze zadecydują w znacznym stopniu o kondycji ekonomicznej FR oraz jej pozycji w Europie.