Analizy

Szczyt Merkel–Sarkozy w sprawie stabilizacji strefy euro

W efekcie spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym 16 sierpnia w Paryżu przedstawiono szereg postulatów dotyczących stabilizacji strefy euro. Przywódcy obu krajów zaproponowali m.in. powołanie rządu gospodarczego strefy euro z prezydentem Rady Unii Europejskiej Hermanem van Rompuyem na czele. W przeciwieństwie do Paktu Euro Plus, który zakładał ściślejszą współpracę krajów eurolandu, projekt nie uwzględnia możliwości udziału państw spoza strefy euro, w tym Polski.
Kanclerz Merkel i prezydent Sarkozy postulują wprowadzenie rządu gospodarczego, który składałby się z szefów rządów i głów państw 17 krajów eurolandu i obradował dwa razy do roku. Projekt przewiduje także uwzględnienie w konstytucjach państw strefy euro zapisu o maksymalnym poziomie zadłużenia i wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. Merkel i Sarkozy opowiedzieli się również za jak najszybszym przyjęciem Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Chcą również, aby od początku 2013 roku obowiązywała wspólna podstawa obliczania podatku CIT, co obniży konkurencyjność przedsiębiorstw z krajów, które mają niskie stawki tego podatku. Postulaty przedstawione na szczycie spotkały się w Niemczech z krytyką partii opozycyjnych (SPD, Partii Zielonych i Partii Lewicy). Opozycja ocenia postanowienia szczytu jako deklaracje i działania pozorowane, które zamiast stabilizować strefę euro, zaostrzają jej kryzys. Partie domagają się konkretnych rozwiązań, m.in. wprowadzenia euroobligacji jako metody korzystniejszej dla Niemiec niż kolejne pakiety ratunkowe dla bankrutujących krajów. Kanclerz Merkel została skrytykowana również za to, że ze względu na koalicyjną FDP, stanowczo sprzeciwiającą się wprowadzeniu euroobligacji, pominęła temat euroobligacji w oficjalnym programie spotkania z prezydentem Sarkozym. <koma, zawil>