Analizy

Gazprom obniża cenę surowca dla włoskiego kontrahenta

22 lipca Gazprom wyraził zgodę na obniżenie ceny rosyjskiego gazu, kupowanego przez włoski koncern energetyczny Edison. Jest to pierwszy jak dotąd przypadek uzyskania od rosyjskiego monopolisty zgody na rewizję warunków długoterminowego kontraktu. Ustępstwo Gazpromu nie przyniesie mu wprawdzie istotnych strat finansowych, ale może skomplikować negocjacje monopolisty z innymi kontrahentami europejskimi.
Porozumienie zamyka przeszło dwuletni spór Edisonu z Gazpromem w sprawie cen surowca. Edison postulował obniżenie ceny rosyjskiego gazu w kontrakcie długoterminowym do poziomu cen rynku transakcji krótkoterminowych (w 2010 roku ceny gazu rosyjskiego były wyższe od cen na rynku spotowym UE średnio o 80 USD za 1000 m3). Osiągnięcie porozumienia stało się możliwe dopiero po skierowaniu przez Edison (pod koniec 2010 roku) sprawy do Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie. Był to pierwszy w UE przypadek zaskarżenia w sądzie cen rosyjskiego monopolisty. Z informacji podawanych przez nieoficjalne źródła wynika, że Gazprom zgodził się na korektę kontraktu, która objęła zarówno formułę ceny surowca, jak i złagodzenie warunku „bierz lub płać” (strony nie ujawniają szczegółów porozumienia). W tym sensie ustępstwo Gazpromu, który w negocjacjach z kontrahentami wyklucza możliwość rewizji zasad kontraktów długoterminowych, można uznać za precedens. Ustępstwo nie narazi wprawdzie Gazpromu na zbyt dotkliwe straty – Edison jest jednym z mniejszych kontrahentów (kontrakt do 2022 roku na dostawy 2 mld m3 gazu rocznie), jednak najprawdopodobniej osłabi jego pozycję negocjacyjną. Obecnie rewizji polityki cenowej Gazpromu domagają się wszyscy jego klienci w Europie. <epa>