Analizy

Azerbejdżan stawia na projekt ITGI?

15 lipca azerbejdżański koncern energetyczny SOCAR wyraził zainteresowanie udziałem w planowanej prywatyzacji greckiego koncernu DEPA, zaangażowanego w projekt gazociągu Turcja–Grecja–Włochy (ITGI). Ewentualne kupno przez SOCAR wystawionych na sprzedaż udziałów (od 55% do 90%) zwiększyłoby szanse konsorcjum zaangażowanego w projekt ITGI na uzyskanie azerbejdżańskiego gazu. Tym samym projekt ten zapoczątkowałby uruchomienie promowanego przez UE Południowego Korytarza Transportu Gazu, a nie konkurencyjny projekt Nabucco, który jest de facto preferowany przez UE.
Rezultaty przetargu na akcje DEPA mają zostać ogłoszone we wrześniu, czyli niecały miesiąc przed planowanym przez Azerbejdżan podjęciem decyzji o tym, którym z projektów Południowego Korytarza (ITGI, Nabucco, gazociąg transadriatycki) będzie eksportowany gaz do Europy. Jednocześnie, także 15 lipca DEPA poinformowała, że przepustowość gazociągu ITGI może zostać podwojona do 24 mld m3 gazu rocznie (DEPA ma 50% udziałów w już działającym łączniku grecko-tureckim i 50% w planowanym łączniku grecko-włoskim). Oznacza to, że dodatkowe ilości azerbejdżańskiego gazu (obecnie negocjowany jest kontrakt na surowiec z drugiej fazy złoża Szah Deniz) mogłyby być przesyłane tym gazociągiem i nie jest konieczna budowa Nabucco (planowana przepustowość 30 mld m3). Zaangażowanie się kapitałowe SOCAR w DEPA zwiększy szansę konsorcjum ITGI w uzyskaniu azerbejdżańskiego surowca, co jest dodatkowym atutem SOCAR w przetargu. Sceptyczne wypowiedzi przedstawicieli SOCAR w odniesieniu do Nabucco (sugerowanie, że gazociąg ten nie powstanie) wskazują, że Azerbejdżan jest obecnie najbardziej zainteresowany projektem ITGI i prawdopodobnie zdecyduje się na eksport surowca tym gazociągiem. <ola>