Analizy

Armenia: początek dialogu opozycji z władzą

18 i 26 lipca odbyły się precedensowe rozmowy pomiędzy rządem a główną siłą opozycyjną – Ormiańskim Kongresu Narodowego (OKN), którego liderem jest były prezydent Lewon Ter-Petrosjan (sprawował urząd w latach1991–1998). Decyzja „obozu władzy” o rozpoczęciu dialogu została wymuszona postępującym kryzysem wewnętrznym (problemy ekonomiczne, duża skala emigracji) oraz narastającym od miesięcy niezadowoleniem społecznym, czego ostatnim przejawem były gromadzące od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób manifestacje organizowane przez OKN.
Rozpoczęcie rozmów było możliwe po spełnieniu przez rządzącą koalicję postulatów OKN. Dotyczyły one zwolnienia więźniów politycznych, zgody na demonstracje na symbolicznym Placu Wolności w Erywanie oraz śledztwa w sprawie brutalnie rozpędzonej w marcu 2008 roku manifestacji przeciwko sfałszowaniu – zdaniem opozycji – wyborów prezydenckich. Przedmiotem negocjacji będzie m.in. przeprowadzenie wcześniejszych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Szczegóły rozmów mają być ogłoszone na manifestacji 2 sierpnia. Ustępstwa koalicji rządzącej wydają się zabiegiem mającym poprawić jej wizerunek i próbą osłabienia znaczenia politycznego rywala. Krytyka formułowana przez OKN dotyczyła przestrzegania praw i wolności obywatelskich. „Obóz władzy” spełniając żądania odebrał Kongresowi dotychczasowe argumenty i sam przejął demokratyczną retorykę. Podjęcie dialogu dowodzi, że władza ma świadomość utraty poparcia społecznego oraz rosnącego znaczenia OKN. <zrok>