Analizy

Zacieśnienie kontaktów ukraińsko-chińskich

20 czerwca Ukraina i Chiny podpisały deklarację o strategicznym partnerstwie oraz zawarły kontrakty na łączną sumę około 3,5 mld USD. Było to rezultatem wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Hu Jintao na Ukrainie. Podpisanie deklaracji świadczy o pogłębiającej się współpracy między oboma państwami, która nie ogranicza się tylko do kontaktów gospodarczych, ale zaczyna przechodzić na płaszczyznę polityczną.
W deklaracji o strategicznym partnerstwie, o którą od dawna zabiegały ukraińskie władze, obie strony zobowiązały się m.in. do koordynacji działań w ramach ONZ oraz zapowiedziały podpisanie nowego traktatu bazowego. Natomiast zawarte umowy międzyresortowe oraz kontrakty dotyczą wymiany handlowej, projektów infrastrukturalnych (m.in. finalizacja kredytu na budowę linii kolejowej z lotniska w Boryspolu do Kijowa), energetyki (m.in. współpracy w przygotowaniu do eksploatacji szelfu Morza Czarnego, energetyki jądrowej i budowy elektrowni wodnej na Krymie) oraz współpracy w przemyśle wydobywczym. O szczegółach kontraktów nie poinformowano. Najprawdopodobniej wynikają one z ramowych porozumień podpisanych we wrześniu 2010 roku (wtedy zapowiedziano inwestycje chińskie w wysokości 4 mld USD).
Ukraina od przejęcia władzy przez Wiktora Janukowycza zabiega o zacieśnienie współpracy z Chinami. Również Pekin jest coraz bardziej zainteresowany Ukrainą – świadczy o tym sama wizyta przewodniczącego ChRL, pierwsza od blisko 10 lat, oraz zgoda na zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie. Dla Ukrainy najważniejsze jest uzyskanie chińskich kredytów i inwestycji, z kolei Chiny są zainteresowane dostępem do niektórych technologii w przemyśle kosmicznym i obronnym, które posiada Ukraina (m.in. technologie rakietowe, okręty desantowe, silniki okrętowe i czołgowe) oraz inwestowaniem nadwyżek walutowych. Podpisanie kontraktów oraz początek realizacji niektórych projektów oznaczają, że zainicjowana w ubiegłym roku współpraca jest kontynuowana i w perspektywie kilku lat może doprowadzić do zwiększonej obecności gospodarczej Chin na Ukrainie. Zawarcie strategicznego partnerstwa stanowi pierwszy krok w pogłębianiu współpracy politycznej, czego Pekin do tej pory unikał ze względu na niechęć Rosji. <smat>