Analizy

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

15 czerwca w Astanie odbył się dziesiąty szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Rosja, Chiny oraz państwa Azji Centralnej). Choć podpisana podczas szczytu deklaracja podkreśla aktualność walki z „trzema złami”: terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem, w praktyce nie udało się dotąd stworzyć instytucji realnie przeciwdziałających tym zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa, które leżały u podstaw powołania organizacji. Realna współpraca między państwami SzOW dotyczy natomiast sfery gospodarczej przede wszystkim ze względu na rozwój relacji ekonomicznych między państwami regionu a Chinami.
Deklaracje ze strony przywódców państw Azji Centralnej (np. propozycja prezydenta Uzbekistanu powołania banku SzOW, propozycja prezydenta Kazachstanu ustanowienia wspólnej waluty SzOW) wskazują, że region coraz bardziej zainteresowany jest pogłębianiem współpracy ekonomicznej także w ramach SzOW, o co od dawna zabiegają Chiny. Do tej pory jednak, ze względu na sprzeciw Rosji, Chiny realizowały swoje interesy gospodarcze w regionie przy pomocy porozumień dwustronnych (m.in. w przeddzień szczytu Chiny i Kazachstan zawarły umowy o swapie walutowym o wartości ok. 1 mld USD oraz kredycie na 1,5 mld USD). Postawa państw regionu wskazuje, że chińska koncepcja SzOW jako platformy współpracy gospodarczej ma większe szanse na realizację. <ola>