Analizy

Niemcy otwierają Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego

16 czerwca minister spraw wewnętrznych Niemiec Hans-Peter Friedrich (CSU) otworzył Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Centrum ma poprawić współpracę urzędów federalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne w Niemczech. Priorytetem ma być skoordynowane i efektywniejsze zapobieganie atakom cybernetycznym o podłożu kryminalnym, terrorystycznym i wywiadowczym.
Centrum podporządkowane jest podlegającemu MSW Federalnemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych i ściśle współpracuje z federalnym kontrwywiadem oraz Federalnym Urzędem ds. Ochrony Ludności i Pomocy w Przypadku Katastrof. Do centrum oddelegowani są również oficerowie kontaktowi, m.in. z federalnej służby wywiadowczej, policji i policji kryminalnej. Utworzenie centrum jest realizacją strategii bezpieczeństwa cybernetycznego przyjętej w lutym 2011 roku przez niemiecki rząd. Strategia przewiduje poprawę zabezpieczenia krytycznej infrastruktury informatycznej – m.in. w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, transportowym czy gospodarki wodnej. Ma również zwiększyć bezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych przez obywateli oraz przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także bezpieczeństwo teleinformatyczne administracji federalnej i landowej. Niemieccy politycy uznają te kwestie za jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed RFN. Niemiecki kontrwywiad zaś w swoim ostatnim raporcie z 2010 roku określa szpiegostwo ze strony obcych służb wywiadowczych wobec instytucji państwowych i przedsiębiorstw w RFN jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju, obok m.in. radykalizmu islamskiego. <jus>