Analizy

Grupa Wyszehradzka wspiera Partnerstwo Wschodnie

16 czerwca podczas szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie uzgodniono uruchomienie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego specjalnego instrumentu grantowego wspierającego Partnerstwo Wschodnie. Symboliczne wzmocnienie zaangażowania Funduszu na Wschodzie nie wyczerpuje jednak potencjału Grupy w tej dziedzinie. O koordynację działań z zakresu pomocy rozwojowej i transformacyjnej będą zabiegać Czechy, które przejmują od Słowacji roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Podczas szczytu podkreślono potrzebę dalszej koordynacji stanowisk państw środkowoeuropejskich w UE. Przywódcy Czech, Słowacji i Węgier zadeklarowali pełne poparcie dla priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE.
Podczas szczytu, którego gościem był premier Mołdawii, premierzy Polski, Słowacji i Węgier oraz wicepremier Czech uzgodnili powołanie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego programu „Visegrad 4 Eastern Partnership” (V4EaP). Program ma wspierać demokratyzację i procesy transformacyjne, rozwój współpracy regionalnej i społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego. Od przyszłego roku każde z państw Grupy zobowiązało się do przekazywania na program 250 tys. euro rocznie, co oznacza zwiększenie budżetu Funduszu z 6 do 7 mln euro. W deklaracji opublikowanej po szczycie podkreślono, że wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej zaliczają Partnerstwo Wschodnie do priorytetów swojej polityki zagranicznej.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej są zainteresowane rozwojem współpracy nie tylko w sprawach dotyczących sąsiedztwa UE. Priorytetem rozpoczynającego się 1 lipca przewodnictwa czeskiego w Grupie ma być współpraca podczas unijnej debaty nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014–2020, zwłaszcza w obszarze polityki spójności. Ważna będzie kontynuacja projektów rozbudowy energetycznych połączeń infrastrukturalnych w Europie Środkowej. Wyzwaniem dla Grupy Wyszehradzkiej pozostaje przede wszystkim wzmocnienie spójności Europy Środkowej. Grupa powinna zająć się także synchronizacją działań w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (w której uczestniczy Polska) oraz zatwierdzonej na szczycie UE 24 czerwca Strategii UE dla Regionu Dunajskiego, obejmującej m.in. pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. <grosz, mag>