Analizy

Czechy i Wielka Brytania nie chcą większego budżetu UE

Podczas spotkania w Pradze 23 czerwca premier Wielkiej Brytanii David Cameron i premier Czech Petr Nečas opowiedzieli się za niezwiększaniem budżetu UE na lata 2014–2020 oraz skoncentrowaniem środków unijnych na wsparciu innowacji i konkurencyjności, także poprzez politykę spójności. Oficjalna wizyta brytyjskiego premiera w Czechach, która odbyła się bezpośrednio przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej, uwypukliła podobieństwa stanowisk obu państw w kwestii walki z kryzysem w strefie euro, ale także nowej perspektywy finansowej UE. Współpraca Czech i Wielkiej Brytanii na szczeblu unijnym wzmacnia grupę sceptyków ściślejszej integracji Unii Europejskiej w czeskim rządzie, a jednocześnie zbliża Czechy do grupy państw, ostrożnej wobec pogłębiania integracji europejskiej.
Spotkanie premierów tuż przed unijnym szczytem (na który polecieli jednym samolotem) było okazją do zaakcentowania niechęci obu krajów do udziału w kolejnym pakiecie pomocy dla pogrążonej w kryzysie Grecji. W opinii obu szefów rządów kolejny kredyt dla Grecji powinien być udzielony przez kraje strefy euro, bez wsparcia pozostałych członków UE. Premierzy Czech i Wielkiej Brytanii opowiedzieli się również za dalszą liberalizacją rynku wewnętrznego UE, przede wszystkim w sektorze usług i technologii cyfrowych.
Stojący na czele brytyjskich konserwatystów David Cameron i lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej Petr Nečas wyrazili również zadowolenie z poziomu współpracy obu partii w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.
Sceptycyzm wobec zacieśniania integracji europejskiej, łączący brytyjskiego i czeskiego premiera, nie jest podzielany przez czeskiego ministra spraw zagranicznych Karela Schwarzenberga. Przeważające w czeskiej koalicji obawy przed zbyt daleko idącą integracją przyczyniły się do tego, że w marcu br. Czechy wraz z Wielką Brytanią, Szwecją i Węgrami zdecydowały się pozostać poza Paktem Euro Plus, służącym zacieśnieniu koordynacji gospodarek krajów unijnych. <grosz>