Analizy

Niemieckie instytucje finansowe wycofują się z greckich obligacji

8 czerwca Bundesbank opublikował dane za I kwartał br. na temat zaangażowania niemieckich banków w obligacje greckiego sektora publicznego. Z danych wynika, że niemieckie banki na początku 2011 roku zaczęły pozbywać się greckich obligacji, redukując swoje udziały z 16,6 mld euro do około 10 mld euro w ciągu roku. Tym samym banki złamały obietnicę daną ministrowi finansów RFN Wolfgangowi Schäuble w maju ubiegłego roku, że nie będą się wycofywać z obligacji greckich, by w ten sposób wesprzeć proces stabilizowania strefy euro.
W maju ubiegłego roku podczas rozmów z ministrem finansów przedstawiciele banków zgodzili się na utrzymywanie w swoim portfelu greckich obligacji, a także dobrowolne przekazanie 8 mld euro na pomoc dla Grecji, z czego ostatecznie udało się zebrać jedynie 6 mld euro.
Niemieckie banki zaczęły się wycofywać z obligacji na początku tego roku, także towarzystwa ubezpieczeniowe z RFN zredukowały w ciągu roku swój udział z 5,8 do 2,8 mld euro.
Niemieckie banki do końca ubiegłego roku utrzymywały portfel obligacji na stabilnym poziomie – w przeciwieństwie do francuskich, które pod koniec 2010 roku zredukowały portfel obligacji Portugalii, Grecji, Irlandii i Hiszpanii o kilkadziesiąt procent. Niemieckie banki obawiają się najprawdopodobniej konsekwencji obciążenia ich kosztami restrukturyzacji zadłużenia Grecji, czego domaga się rząd federalny. W konsekwencji większe koszty restrukturyzacji Grecji wezmą na siebie państwa członkowskie strefy euro. <pop>