Analizy

Rosnąca inflacja w Gruzji

W porównaniu z majem 2010 ceny podstawowych produktów żywnościowych wzrosły w Gruzji o 30,7% – podał w pierwszych dniach czerwca gruziński urząd statystyczny. Największe podwyżki objęły ceny owoców i warzyw (odpowiednio 93,7% i 41,3%). Rosnące ceny pogarszają położenie materialne dużej części ludności i przyczyniają się do wzrostu niezadowolenia społecznego. W przypadku utrzymania się negatywnego trendu można oczekiwać, że wraz ze zbliżaniem się przyszłorocznych wyborów parlamentarnych wzrośnie poziom napięć społecznych.
W Gruzji utrzymuje się wysoki poziom niezadowolenia społecznego. Jego główną przyczyną są kwestie socjalne, m.in. bezrobocie (oficjalnie na poziomie 16,3%, w rzeczywistości z pewnością znacznie wyższe) oraz wzrost cen podstawowych produktów, przede wszystkim żywności i paliw. Niezadowolenie budzi także niechęć obozu rządzącego do poczynienia znaczących postępów w demokratyzacji kraju. Słabość i rozdrobnienie stronnictw opozycyjnych sprawia jednak, że negatywne nastroje społeczne nie znajdują wiarygodnej artykulacji politycznej. Doraźnie zyskuje na tym obóz rządzący, który umacnia pozycję hegemona na gruzińskiej scenie politycznej.
W tej sytuacji – rosnących cen, zastoju w dziedzinie reform politycznych i zbliżających się wyborów parlamentarnych – prawdopodobny wydaje się postępujący wzrost napięć społecznych. <MMat>