Analizy

Macedonia: Partia rządząca wygrywa wybory parlamentarne

W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się 5 czerwca, zwycięstwo odniosła prawicowa koalicja premiera Nikoli Gruevskiego VMRO-DPMNE i ona najprawdopodobniej utworzy większościowy rząd wraz z dotychczasowym koalicjantem Demokratyczną Partią na rzecz Integracji (BDI), która zwyciężyła wśród mniejszości albańskiej. Po raz pierwszy nie odnotowano żadnych incydentów w trakcie procesu wyborów, który został wstępnie oceniony przez misję OBWE jako zgodny z demokratycznymi standardami.
Według wstępnych wyników VMRO-DPMNE uzyskała 39% głosów i 55 miejsc w 123-osobowym parlamencie. Opozycyjna SDSM uzyskała 32,7% i zdobyła ponaddwukrotnie więcej mandatów (z 18 do 43). Choć VMRO-DPMNE odniosła zwycięstwo, uzyskała wynik gorszy niż w poprzednich wyborach i jej przewaga nad SDSM wyraźnie się zmniejszyła (w 2008 roku 63:27%). Wśród mniejszości albańskiej stanowiącej ok. 25% obywateli zwyciężyła Demokratyczna Partia na rzecz Integracji (BDI) umacniając przewagę (10,2%) nad konkurencyjną Demokratyczną Partią Albańską (5,9%). Po raz pierwszy w wyborach trzech przedstawicieli mogła wybierać diaspora. Frekwencja wyniosła 63,6%.
Przedterminowe wybory zakończyły trwający od stycznia br. konflikt polityczny spowodowany bojkotem prac parlamentu przez prawie wszystkie partie opozycyjne, które oskarżają premiera o tendencje autorytarne, ograniczanie wolności mediów. Wybory miały potwierdzić poparcie społeczne dla rządu Gruevskiego. Cel ten nie został jednak osiągnięty. Nowy rząd najprawdopodobniej nie rozwiąże głównych problemów Macedonii: złej sytuacji gospodarczej (wysokie bezrobocie ok. 30%, wolne tempo wzrostu PKB – 1% w 2010 roku) oraz impasu w procesie integracji z UE i NATO, który jest zablokowany przez Grecję, domagającą się od Skopje zmiany konstytucyjnej nazwy państwa. Zachęcona rosnącym poparciem opozycja będzie trudnym przeciwnikiem dla rządu i będzie starała się doprowadzić do przedterminowych wyborów. <MarSz>