Analizy

Czechy marginalizują znaczenie tarczy antyrakietowej w relacjach z USA

2 czerwca czeski wicepremier i minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg ogłosił, że Czechy nie mają konkretnego planu włączenia się w amerykański projekt tarczy antyrakietowej. Wypowiedź Schwarzenberga, która miała miejsce bezpośrednio po spotkaniu z szefową amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton, jest pierwszym wyraźnym sygnałem prawdopodobnego fiaska amerykańsko-czeskich negocjacji na temat tarczy.
Od ponad roku czeskie władze przedstawiały informację, że w Czechach ma w tym roku powstać centrum wczesnego ostrzegania, do którego spływałyby dane z satelitów i radarów obsługujących system obrony przeciwrakietowej. Wicepremier Schwarzenberg podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych stwierdził jednak, że ewentualny udział Czech w tym projekcie uzależniony jest od rezultatów negocjacji między USA a Rosją oraz konsultacji wewnątrz NATO. Szef czeskiej dyplomacji podkreślił, że Czechy pozostają zainteresowane uczestnictwem w projekcie obrony przeciwrakietowej, jego zdaniem jednak projekt ten nie jest koniecznym elementem współpracy z USA. Sekretarz stanu USA Hillary Clinton stwierdziła jedynie, że rozmowy na temat czeskiego zaangażowania w projekt tarczy wciąż trwają.
Otwarta wypowiedź na temat braku rezultatów amerykańsko-czeskich negocjacji może świadczyć o zniecierpliwieniu strony czeskiej rozmowami na temat nowego kształtu obrony przeciwrakietowej. Czeskie władze silnie popierały budowę radaru w Czechach w ramach pierwotnego planu amerykańskiej tarczy antyrakietowej, wbrew negatywnemu nastawieniu większości społeczeństwa względem tego projektu. Aktualne plany amerykańskiej administracji odnośnie tarczy antyrakietowej czeska dyplomacja stara się traktować z większym dystansem. Wobec prawdopodobnego fiaska negocjacji w sprawie tarczy Czesi starają się koncentrować dialog z Amerykanami na innych tematach: przede wszystkim na współpracy naukowo-technicznej i ewentualnym udziale amerykańskich firm w rozbudowie czeskiej elektrowni jądrowej czy sprzedaży czeskiego uzbrojenia irackiej armii. <grosz>