Analizy

Policja w służbie zagranicznych interesów niemieckich firm

Pod koniec maja niemieckie media ujawniły informacje o szkoleniach prowadzonych przez policję federalną (Bundespolizei) dla służb bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej. Szkolenia są jednym z warunków kontraktu firmy Cassidian na modernizację infrastruktury saudyjskich służb granicznych. Stanowią przykład nieoficjalnego wspierania przez niemiecki rząd eksportu i inwestycji niemieckiego przemysłu zbrojeniowego za granicą.
Według niemieckiego MSW od 2009 roku 79 policjantów miało przeprowadzać szkolenia saudyjskich służb granicznych na podstawie niemiecko-saudyjskiej umowy rządowej nt. współpracy w sektorze bezpieczeństwa z maja 2009 roku. Szkolenia są jednym z warunków wielomiliardowego kontraktu, jaki firma Cassidian, spółka-córka europejskiego koncernu EADS z siedzibą w RFN, zawarła z Arabią Saudyjską w czerwcu 2009 roku. Tezę tę potwierdzają informacje, że Cassidian współfinansuje wynagrodzenie niemieckich szkoleniowców oraz podziękowania przedstawicieli firmy dla niemieckiego rządu za jego wsparcie. Według informacji niemieckich mediów, szkolenia obejmują jednak również inne saudyjskie służby bezpieczeństwa i dotyczą m.in. reagowania na sytuacje kryzysowe (np. demonstracje). Prasa niemiecka komentuje sprawę krytycznie, przypominając o krwawym tłumieniu ostatnich protestów społecznych w Bahrajnie przez saudyjskie służby bezpieczeństwa. Mimo krytyki ze strony opinii publicznej wydaje się, że priorytetem dla rządu RFN jest wsparcie interesów niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, nawet jeśli budzi ono kontrowersje. <jus>