Analizy

Sojusz Rosnieft’-BP (na razie) nie doszedł do skutku

16 maja upłynął termin sfinalizowania uzgodnionej w styczniu br. transakcji między Rosnieftią i BP o wymianie akcji i wspólnej eksploatacji złóż w Arktyce. Strony nie były jednak w stanie przełamać sprzeciwu konsorcjum Alfa, Access/Renova (AAR), rosyjskiego partnera biznesowego brytyjskiej spółki (właściciela 50% akcji koncernu TNK-BP). Mimo że termin zawarcia transakcji nie został oficjalnie przedłużony, zarówno BP, jak i Rosnieft’ wciąż są zainteresowane kontynuacją negocjacji i będą próbowały wykupić udziały AAR w TNK-BP, co wydaje się prawdopodobne.
Po tym, jak 24 marca Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie na wniosek AAR uznał, że transakcja BP z Rosnieftią jest niezgodna ze statutem TNK-BP, brytyjska firma była zmuszona uzyskać zgodę od rosyjskiego konsorcjum na transakcję. Kontrolowana przez rosyjskich miliarderów (Michaił Fridman, Wiktor Wekselberg i Leonard Bławatnik) AAR wysuwała jednak warunki nie do przyjęcia dla BP i Rosniefti. Z doniesień mediów wiadomo, że rosyjscy akcjonariusze TNK-BP wycenili wartość swoich akcji w koncernie na minimum 32 mld USD i chcieli częściowo wymienić je na udziały w BP i Rosniefti. W wydanych oświadczeniach, zarówno brytyjska firma, jak i rosyjski koncern, potwierdziły chęć kontynuowania rozmów w formacie trójstronnym. Wskazuje to, że wszystkie strony są zainteresowane w osiągnięciu porozumienia, choć nie wyznaczono nowego terminu zakończenia negocjacji. <WojK>