Analizy

Rosyjski Gazprom ujawnia koszty inwestycji gazociągowych

13 maja Gazprom zgodnie z rozporządzeniem rządu o ujawnianiu danych przez monopolistów świadczących usługi w sferze transportu, po raz pierwszy opublikował informacje potwierdzające opinie ekspertów, że koszty realizacji projektów gazociągowych koncernu są wielokrotnie wyższe od kosztów analogicznych inwestycji w Europie i USA. Bezpośrednimi beneficjentami zawyżonych nakładów na budowę rurociągów jest w Rosji kilka firm prywatnych.
Opublikowane dane dotyczą kosztorysu najważniejszych obecnie projektów koncernu w Rosji. Według szacunków Gazpromu, ich łączny koszt wyniesie minimum 56 mld USD. Np. inwestycje w system rurociągów, którymi surowiec z Jamału będzie dostarczany do magistrali Nord Stream (gazociągi Bowanienkowo–Uchta–Griazowiec–Wyborg), Gazprom szacuje na ok. 33 mld USD; koszty dalekowschodniej trasy Sachalin–Chabarowsk–Władywostok na 15,6 mld USD. Koszty budowy 1 km trasy z Sachalinu (przeszło 9 mln USD) są znacząco wyższe od kosztów budowy gazociągów europejskich (np. gazociąg NEL – ok. 3 mln USD/km), zaś cena 1 km gazociągu z Jamału (15 mln USD) przekracza koszty bardziej skomplikowanego projektu na Alasce (gazociąg Denali – ok. 10 mln USD/km). Na zawyżaniu kosztów projektów gazociągowych zyskują ich wykonawcy – do niedawna gazpromowskie firmy (m.in. Strojgazmontaż, Strojtransgaz, Strojgazkonsulting), które koncern sprzedał osobom z kręgu znajomych premiera Putina. <epa>