Analizy

Litwa szuka w USA partnerów do współpracy gazowej

Celem wizyty 11 maja w USA litewskiego ministra energetyki Arvydasa Sekmokasa było pozyskanie wśród amerykańskich firm partnerów do współpracy w sektorze gazowym. W trakcie wizyty litewska państwowa spółka Klaipedos nafta, która ma budować terminal LNG w okolicy Kłajpedy, podpisała memorandum inicjujące współpracę z amerykańską kompanią Cheniere Energy. Dzięki zainicjowanej współpracy z amerykańską firmą Litwa będzie mogła podjąć decyzję o tym, czy budowa terminalu LNG na Litwie jest rzeczywiście opłacalna. 
Zapotrzebowanie na gaz Litwa pokrywa poprzez import od Gazpromu. Mimo prób władz litewskich Gazprom nie był zainteresowany negocjacjami na temat obniżki ceny surowca dla Litwy (choć obniżył ją Łotyszom i Estończykom). Cena gazu dla Litwy jest na jednym z najwyższych poziomów stosowanych dla europejskich odbiorców. Relacje litewsko-rosyjskie znacznie pogorszyły się, gdy minister Sekmokas zapowiedział, iż przy wdrażaniu III Pakietu Energetycznego UE Litwa zamierza odzyskać kontrolę nad magistralami gazowymi na swym terytorium (należącymi w części do Gazpromu), by połączyć je z projektowanym terminalem LNG w Kłajpedzie. Porozumienie z Cheniere stanowi istotny element tych planów. Wedle informacji udzielonych przez ministra Sekmokasa amerykańska spółka (sojusz taki wspierają też władze USA) może zagwarantować Litwie dostawy amerykańskiego gazu z łupków po cenie o 30% niższej niż obecna cena Gazpromu (nawet po doliczeniu kosztów transportu ma ona nadal być znacznie niższa). Podpisanie takiej długoterminowej umowy może zagwarantować Litwie opłacalność budowy własnego terminalu LNG. Litwa zainteresowana jest też skorzystaniem z amerykańskich technologii budowy terminali LNG i wydobycia gazu łupkowego – amerykańskie analizy przedstawione ministrowi w USA potwierdzają, iż Litwa dysponuje złożami gazu łupkowego, zwłaszcza w rejonie Kłajpedy. Nie da się jednak wykluczyć, iż porozumienie z amerykańską firmą może być także elementem gry władz litewskich zmierzającej do skłonienia Gazpromu do rozpoczęcia negocjacji z Litwą w sprawie obniżenia ceny gazu. <jhyn>