Analizy

Wybory samorządowe w Albanii – test standardów demokratycznych

W atmosferze ostrego konfliktu politycznego 8 maja odbyły się w Albanii wybory samorządowe, które według wstępnych wyników wygrała opozycyjna Partia Socjalistyczna (PSSh) obecnego mera Tirany Edi Ramy. Jeśli ostateczne wyniki potwierdzą przewagę PSSh nad rządzącą prawicą Salego Berishy, można się spodziewać intensyfikacji działań opozycji na rzecz przedterminowych wyborów parlamentarnych. Ocena przebiegu niedzielnych wyborów dokonana przez UE i OBWE będzie miała decydujący wpływ na decyzję dotyczącą przyznania Albanii statusu kandydata do UE.
Wybory samorządowe były pierwszym testem poparcia obozu rządzącego od wyborów parlamentarnych w 2009 roku, których wyniki kwestionuje opozycja bojkotując prace parlamentu. Ponadto w styczniu br. nastąpiła eskalacja konfliktu pomiędzy głównymi siłami politycznymi, gdy w trakcie antyrządowych protestów doszło do zamieszek i starć z policją, w których zginęły cztery osoby, a ponad sto zostało rannych. Według wstępnych wyników w większości gmin zwyciężyła PSSh, ale brak jeszcze rezultatów głosowania z największego miasta Albanii – Tirany.
Według wstępnego raportu OBWE, przebieg samego procesu głosowania generalnie spełnił standardy demokratyczne. Bardzo krytycznie jest jednak oceniany agresywny przebieg kampanii wyborczej (liczne akty przemocy, w tym strzelaniny) oraz liczne niedociągnięcia w trakcie przygotowania wyborów (źle przeszkoleni członkowie komisji wyborczych, znaczne opóźnienia). OBWE krytykuje działania obu głównych ugrupowań, które doprowadziły do znacznej eskalacji napięcia oraz polaryzacji społeczeństwa. Wątpliwości budzi także przedłużanie się procesu liczenia głosów i ogłaszania wyników. Może to wpłynąć negatywnie na pespektywy uzyskania przez Albanię statusu kandydata do UE. Ostateczny raport OBWE, który będzie stanowił podstawę do decyzji w tej kwestii, zostanie opublikowany za około dwa miesiące. <MarSz>