Analizy

Uzbekistan decyduje się na zacieśnianie współpracy z Chinami

19–20 kwietnia w trakcie wizyty prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa w Chinach podpisano szereg umów, w tym o chińskim kredycie dla Uzbekistanu w wysokości 1,5 mld USD oraz memoranda dotyczące inwestycji w wysokości 5 mld USD. Ranga wizyty oraz liczne porozumienia świadczą o korekcie dotychczasowej polityki Uzbekistanu wobec Chin, która cechowała się ostrożnością wobec zacieśniania współpracy gospodarczej.
Na podstawie podpisanych umów China Exim Bank i National Bank of China otworzyły uzbeckim bankom linie kredytowe o wartości 1,5 mld USD. Podpisano także umowę o swapie walutowym o wartości 106 mln USD na okres 3 lat. Uzbekistan i Chiny uzgodniły także, że powstanie uzbecka nitka łącząca się z gazociągiem Azja Centralna–Chiny, o przepustowości 25 mld m3 gazu rocznie, co pozwoli na eksport gazu z Uzbekistanu do Chin. Podczas wizyty prezydenta Karimowa podpisano również szereg umów zachęcających chiński kapitał do udziału w inwestycjach (o wartości 5 mld USD) w Uzbekistanie, głównie w infrastrukturę i przemysł wydobywczy.
Uzbekistan w przeszłości prowadził współpracę gospodarczą głównie z Japonią, Koreą Południową i Malezją, unikając współpracy z Chinami, zwłaszcza w sferze energetyki, gdyż obawiano się rosnących wpływów gospodarczych Chin. Obecna wizyta jest wyraźnym znakiem zmiany stanowiska Uzbekistanu wobec Chin w stronę aktywniejszego rozwoju współpracy gospodarczej, co może świadczyć również o pogarszającej się kondycji finansowej Uzbekistanu. <jl>