Analizy

Inauguracja zgromadzenia parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego Euronest

3 maja, z niemal dwuletnim opóźnieniem, nastąpiła inauguracja zgromadzenia parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego Euronest. Do uczestnictwa nie została zaproszona Białoruś z powodu represjonowania opozycji przez jej władze.
Euronest składa się z 50 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i po 10 parlamentarzystów z każdego z krajów partnerskich z wyłączeniem Białorusi. Pierwsze posiedzenie Euronestu poświęcone było kwestiom organizacyjnym – przyjęto regulamin i powołano jego organy. Współprzewodniczącymi zostali bułgarski europarlamentarzysta Kristian Vigenin i ukraiński deputowany Borys Tarasiuk.
Inauguracja Euronestu miała nastąpić już w 2009 roku, jednak rozpoczęcie prac zgromadzenia było kilkakrotnie odkładane z powodu sporu wewnątrz PE o to, czy Białoruś powinna być reprezentowana przez członków parlamentu, którego PE nie uznaje, czy też przez przedstawicieli opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. Wpływ na decyzję o zawieszeniu Białorusi miały wydarzenia wokół wyborów prezydenckich w tym kraju w grudniu 2010 roku (fałszerstwa wyborcze i masowe represje wobec opozycji po wyborach).
Euronest przede wszystkim ma służyć jako forum dialogu pomiędzy PE i parlamentarzystami krajów partnerskich oraz wspierać realizację Partnerstwa Wschodniego (PW), zwłaszcza w obszarach demokratyzacji, współpracy gospodarczej oraz kontaktów międzyludzkich. Wydawane przez niego rezolucje i opinie mają mieć charakter doradczy. Euronest nie ma natomiast kompetencji decydowania o kierunkach strategicznych rozwoju PW ani wpływu na podział środków finansowych czy realizację projektów. <rafas>