Analizy

Czeska spółka koncernu RWE w sporze z Gazpromem

Dominująca na czeskim rynku spółka gazowa RWE Transgas potwierdziła 5 maja, że od grudnia ubiegłego roku prowadzi arbitraż z rosyjskim dostawcą gazu – firmą Gazprom Export. RWE Transgas domaga się renegocjacji formuły ceny gazu w związku z rosnącą różnicą między ceną surowca dostarczanego na podstawie umowy długoterminowej a gazem kupowanym na rynku spotowym. Spór jest elementem strategii niemieckiej centrali RWE, która prowadzi szereg arbitraży z dostawcami gazu. Ewentualny sukces RWE Transgas prawdopodobnie zachęciłby innych kontrahentów Gazpromu do użycia arbitrażu przy renegocjacji analogicznych kontraktów długoterminowych.
Od końca 2009 roku rosnące ceny ropy na światowych rynkach oraz coraz większe dostawy gazu skroplonego do Europy powodują wzrost różnicy w cenie gazu między rynkiem spotowym a cenami uzgodnionymi w kontraktach długoterminowych. Należąca do niemieckiego koncernu RWE czeska spółka RWE Transgas podjęła próbę renegocjacji kontraktu w ubiegłym roku. Prawdopodobnie domaga się, aby część zakontraktowanego w Rosji gazu sprzedawana była po cenach spotowych. W lutym 2010 roku takie ustępstwo uzyskali najwięksi kontrahenci Gazpromu (E.ON, ENI, GDF Suez i Botas). Według wyliczeń władz RWE Transgas, niekonkurencyjna cena importowanego gazu doprowadziła w 2010 roku do spadku zysku netto koncernu RWE w Czechach o 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W kwietniu koncern ogłosił decyzję o 9,5-procentowych podwyżkach cen gazu. W rezultacie maleje też konkurencyjność RWE względem mniejszych, bardziej elastycznych dostawców gazu, przez co firma coraz szybciej traci dominującą pozycję na czeskim rynku. 
W 2009 roku RWE Transgas dostarczył na czeski rynek 7,6 mld m3 gazu. Czechy są uzależnione od importu gazu w ponad 90%, przy czym ok. 60% surowca sprowadzają z Rosji, a resztę stanowi gaz zakontraktowany w Norwegii oraz kupiony na niemieckiej giełdzie gazu. Jeżeli strony nie porozumieją się wcześniej, wyrok sądu arbitrażowego spodziewany jest pod koniec 2012 roku. Koncern RWE zaangażowany jest w budowę przedłużenia odnogi gazociągu Nord Stream w Czechach (Gazela), jednocześnie jednak RWE konsekwentnie wspiera budowę gazociągu Nabucco, rezygnując z propozycji współpracy z Gazpromem przy projekcie gazociągu South Stream. <grosz>