Analizy

Rozpisano przedterminowe wybory w Macedonii

15 kwietnia parlament macedoński głosami rządzącej prawicy VMRO-DPMNE i partii albańskich podjął decyzję o samorozwiązaniu. Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się 5 czerwca. Koalicja rządząca ma nadzieję, że wygrane wybory potwierdzą poparcie społeczne dla polityki rządu, która jest przedmiotem ostrej krytyki partii opozycyjnych bojkotujących obecnie prace parlamentu.
Główną przyczyną rozpisania przedterminowych wyborów jest trwający od stycznia br. bojkot parlamentu przez największą partię opozycyjną Socjaldemokratyczny Związek Macedonii, która oskarża rząd o ograniczanie wolności obywatelskich i obwinia go o pogarszającą się sytuację ekonomiczną. Przedmiotem krytyki jest nieustępliwa polityka wobec Grecji i brak rozwiązania sporu pomiędzy oboma państwami, co powoduje trwającą od 2008 blokadę członkostwa Macedonii z NATO oraz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych pomiędzy Skopje a UE.
Podjęte przez rząd negocjacje, które miały nakłonić opozycję do powrotu do parlamentu nie przyniosły żadnego rezultatu, a przedłużający się bojkot był negatywnie oceniany przez instytucje UE i państwa członkowskie. Wpłynęłoby to zapewne na ocenę przygotowania Macedonii do członkostwa w UE, a konsekwencji uniemożliwiłoby osiągnięcie jakichkolwiek postępów w unijnej integracji. Obecnie Macedonia domaga się bowiem od państw członkowskich i instytucji unijnych wywarcia silnej presji na Grecję i wycofania blokady rozpoczęcia negocjacji, powołując się na zaawansowany etap przygotowań do akcesji. Z tego względu rozpisanie wyborów i odwołanie się do społeczeństwa było jedyną szansą na zakończenie kryzysu politycznego.  
Sondaże wskazują, że wybory wygra rządząca VMRO-DPMNE, ale jej pozycja w przyszłym parlamencie będzie zdecydowanie słabsza niż obecnie. Mimo to rząd najprawdopodobniej będzie kontynuował obecną politykę. <MarSz>