Analizy

Niemcy: Koncerny wstrzymały wpłaty na fundusze wsparcia energii odnawialnej

8 kwietnia największe niemieckie koncerny energetyczne (RWE, E.On, EnBW, Vatenfall) wstrzymały wpłaty na fundusze wsparcia energii odnawialnej (OZE). To odwet za decyzję rządu, by tymczasowo wyłączyć siedem reaktorów jądrowych w należących do koncernów elektrowniach. W przypadku, gdyby rząd zdecydował się na ich trwałe wygaszenie, w ciągu kilku następnych lat z powodu braku wpłat od koncernów państwo straciłoby około 16 mld euro dochodów do budżetu.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o energii atomowej z 2010 roku koncerny zobowiązane są do wpłat na fundusze OZE za pracę każdego reaktora. W zamian rząd wydłużył średnio o 20 lat funkcjonowanie każdego z nich. W odpowiedzi na niedawną decyzję władz, by wyłączyć siedem reaktorów, koncerny zapowiedziały, że odpowiednio zmniejszą wpłaty na fundusze OZE. Fundusze wsparcia energii odnawialnej pokrywają wydatki m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej, ocieplanie budynków, wsparcie technologii magazynowania energii i sieci przesyłowych.
Jeśli rząd zdecyduje się na stałe wygaszenie siedmiu reaktorów, możliwości dofinansowywania OZE zostaną mocno ograniczone. Dodatkowo wstrzymanie wpłat na fundusze OZE przeszkodzi konsolidacji budżetu, do czego rząd jest zobligowany przez konstytucję. <koma>