Analizy

Andrus Ansip ponownie utworzył centroprawicowy rząd w Estonii

6 kwietnia zaprzysiężony został nowy rząd Estonii, na którego czele ponownie stanął Andrus Ansip – lider liberalnej Estońskiej Partii Reform (RE), która zwyciężyła w marcowych wyborach parlamentarnych. Koalicyjnym partnerem ugrupowania premiera zostało prawicowe ugrupowanie Ojczyzna i Res Publica (IRL) Marta Laara. Obydwie partie mają stabilną większość w parlamencie, co zwiększa szansę realizacji koalicyjnego programu.
Zakłada on m.in. obniżenie części podatków i osiągnięcie nadwyżki budżetowej w 2014 roku. Działaniom rządu powinna sprzyjać koniunktura gospodarcza – według prognoz PKB Estonii wzrośnie w tym roku o ok. 4%.
Poprzedni, centroprawicowy rząd Ansipa był pierwszym po odzyskaniu przez Estonię niepodległości, który utrzymał się przy władzy przez całą czteroletnią kadencję parlamentu (2007–2011). Największym sukcesem tworzących go partii było wypełnienie kryteriów z Maastricht i przyjęcie euro w styczniu br. W wyniku wyborów parlamentarnych 6 marca RE i IRL zwiększyły liczbę mandatów, co umożliwiło im ponowne sformowanie rządu. Sprawujący od sześciu lat funkcję premiera Andrus Ansip na czele najważniejszych resortów pozostawił dotychczasowych ministrów. Ministrem spraw zagranicznych nadal będzie Urmas Paet, a ministrem finansów zwolennik restrykcyjnej polityki fiskalnej – Jürgen Ligi. Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednim rządem jest wejście w jego skład jednego z najbardziej doświadczonych estońskich polityków, byłego premiera Marta Laara. Lider estońskiej prawicy (a w przeszłości m.in. doradca prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego) został ministrem obrony. <pas>