Analizy

Sąd zablokował transakcję między Rosnieftią i BP

24 marca Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie zablokował uzgodnioną w styczniu br. transakcję między Rosnieftią i BP o wymianie akcji i wspólnej eksploatacji złóż energetycznych w rosyjskiej Arktyce. Sąd uznał, że jest ona niezgodna ze statutem rosyjskiej kompanii TNK-BP, w którym brytyjski koncern posiada 50% akcji. Decyzja zapadła na wniosek konsorcjum Alfa Group, Access/Renova (AAR), rosyjskich akcjonariuszy TNK-BP. Werdykt sądu nie oznacza automatycznego fiaska transakcji Rosnieft’-BP, ale jego konsekwencją może być zmiana jej warunków, konieczność uwzględnienia interesów AAR oraz osłabienie pozycji BP.
W reakcji na decyzję Arbitrażu wicepremier Igor Sieczin, odpowiedzialny za nadzór nad rosyjskim sektorem naftowym, oświadczył, że Rosnieft’ może domagać się od BP i AAR rekompensaty finansowej. Zaznaczył jednocześnie, że decyzja sądu nie jest ostateczna. BP uznała zaś, że podporządkuje się wyrokowi, ale będzie próbowała doprowadzić przynajmniej do realizacji wymiany akcji z Rosnieftią. Zgodnie ze styczniową umową, transakcja musi zostać sfinalizowana do 14 kwietnia.
Motywy działania AAR nie są jasne. Rosyjski sektor energetyczny jest ściśle kontrolowany przez rząd, trudno więc przypuszczać, aby rosyjscy akcjonariusze TNK-BP bez porozumienia z władzami mogli zablokować transakcję, na którą zgodzili się rosyjski prezydent i premier. Niewykluczone, że AAR chce wymusić na BP zgodę na sprzedaż TNK-BP pewnych należących do brytyjskiego koncernu aktywów zagranicznych lub zwiększyć swój udział w zarządzaniu koncernem. Decyzja sądu może być też pretekstem dla Rosniefti do zmiany na bardziej korzystne dla siebie warunki wymiany akcji z BP. <WojK>