Analizy

Federacja Rosyjska: Sbierbank przejmuje Troikę Dialog

11 marca państwowy Sbierbank – największy rosyjski bank – podpisał umowę o przejęciu rosyjskiego prywatnego banku inwestycyjnego Troika Dialog. Przejęcie banku jest kolejną transakcją (w lutym br. państwowy Wniesztorgbank uzyskał kontrolę nad Bankiem Moskwy) umacniającą obecność państwa w rosyjskim sektorze finansowym.
Dotychczasowymi właścicielami 63,6% Troiki Dialog byli jej menedżerowie i partnerzy (około 130 osób), z założycielem i szefem Rubenem Wardanianem na czele, a 36,4% należało do południowoafrykańskiego Standard Bank. Do końca 2011 roku Sbierbank wykupi za 1 mld USD 100% akcji banku inwestycyjnego i przekształci go w swoją spółkę-córkę. W latach 2011–2013 obecni właściciele Troiki utrzymają wpływ na zarządzanie spółką i w zależności od wyników finansowych Sbierbank wypłacać im będzie bonusy finansowe (nawet 700 mln USD). Troika Dialog w ostatnich latach była jednym z najdynamiczniej rozwijających się rosyjskich prywatnych banków inwestycyjnych, stając się udziałowcem wielu spółek w Rosji, w tym kontrolowanych przez państwo: Awtowazu i Kamazu; aktywna była też w Kazachstanie i na Ukrainie. Sugestia odsprzedaży udziałów Troiki Dialog państwowemu podmiotowi pojawiła się już jesienią 2010 roku w wywiadzie Wardaniana dla rosyjskiego dziennika ekonomicznego Wiedomosti. Współwłaściciel Troiki stwierdził w nim, że przy rosnącej roli państwa w gospodarce najkorzystniejsza dla prywatnych inwestorów jest odsprzedaż biznesu państwowemu właścicielowi.
Kontrola nad Troiką Dialog pozwoli Sbierbankowi na umocnienie się na rynku inwestycyjnym. Jego głównym konkurentem w tym segmencie będzie WTB-Kapitał należący do państwowego Wniesztorgbanku (WTB). <iwo>