Analizy

Czechy: Pakiet oszczędnościowy przyjęty niezgodnie z konstytucją

14 marca czeski Sąd Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją pilny tryb przyjęcia pakietu ustaw oszczędnościowych, przeforsowanych przez rząd jesienią 2010 roku. Przeprowadzenie głosowań bez debaty parlamentarnej zaskarżyła opozycyjna Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD). Zgodnie z wyrokiem sądu ważność ustaw, które w tym roku mają przynieść oszczędności sięgające niemal 970 mln euro, wygaśnie z końcem roku 2011. Koalicja ma zatem czas na przegłosowanie ich w normalnym trybie. Malejące poparcie społeczne dla rządowych cięć i wewnątrzkoalicyjne spory prawdopodobnie utrudnią ponowne przyjęcie ubiegłorocznych ustaleń.
Rządowy pakiet oszczędnościowy, wprowadzający cięcia w wydatkach socjalnych (m.in. redukcja wsparcia dla chorych, bezrobotnych, młodych matek), został przyjęty przez parlament bez standardowej debaty, krótko przed przejęciem większości mandatów w Senacie przez opozycję. Szybkie przegłosowanie pakietu pozwoliło centroprawicowemu gabinetowi na wprowadzenie oszczędności od stycznia br. Wyrok sądu oznacza, że ustawy mogą obowiązywać tylko do końca tego roku. Zatem, aby uniknąć powrotu do pierwotnego wymiaru świadczeń od stycznia 2012, rząd musi ponownie przeforsować pakiet ustaw we właściwym trybie.
Przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej premier Petr Nečas oraz minister pracy i spraw społecznych z koalicyjnej partii TOP 09 zapowiadają, że rząd skieruje do parlamentu pakiet oszczędnościowy w niezmienionej formie. Próbę złagodzenia cięć budżetowych może jednak podjąć trzeci koalicjant, centrowe Sprawy Publiczne, coraz częściej krytykujące zbyt liberalny charakter rządowych reform. Prace parlamentu nad ustawami dodatkowo wydłuży (ale raczej nie zablokuje) spodziewany sprzeciw zdominowanego przez opozycję Senatu. W rezultacie przyjęty zakres cięć może być łagodniejszy od pierwotnej wersji. <grosz>