Analizy

Ukraińskie propozycje w sprawie porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu

2 marca w Brukseli pierwszy wicepremier Ukrainy Andrij Klujew przekazał stronie unijnej ukraińskie propozycje odnośnie pogłębionej strefy wolnego handlu z UE (SWH+). Coraz większa aktywność na wysokim szczeblu daje szanse na podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej jeszcze w tym roku. Ponadto podpisano memorandum o udzieleniu Ukrainie pomocy na sumę 470 mln euro.
Klujew, który jest po stronie ukraińskiej osobą koordynującą proces negocjacyjny SWH+, przedstawił Komisji Europejskiej propozycje Kijowa dotyczące głównych punktów spornych m.in. rolnictwa, energetyki oraz sfery usług, w tym transportu. Szczegółów nie ujawniono, jednak z wcześniejszych wypowiedzi premiera Mykoły Azarowa wynika, że Ukraina chciałaby m.in. stopniowego corocznego zwiększenia kwot na bezcłowy eksport zbóż i innych produktów rolnych do UE aż do pełnej liberalizacji. Propozycje będą teraz analizowane przez ekspertów unijnych. Obie strony wyraziły zainteresowanie, aby kompromis w zasadniczych kwestiach został osiągnięty przed 16. rundą negocjacji zaplanowaną na kwiecień. Podpisanie memorandum o pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI) w latach 2011–2013 było tylko formalnością, gdyż środki na ten cel zostały przyznane wcześniej.
W ostatnim czasie proces negocjacyjny, poza poziomem eksperckim, objął również szczebel polityczny, którego było brak wcześniej. Ponadto duże państwa członkowskie UE wzmocniły presję na Ukrainę w sprawie SWH+, co dodatkowo zwiększa szansę na osiągnięcie kompromisu w najbliższych miesiącach. <smat>