Analizy

Przedstawiciele niemieckiej gospodarki poparli Pakt konkurencyjności

6 marca prezesi czterech największych niemieckich organizacji gospodarczych reprezentujących przemysł, pracodawców oraz eksporterów opublikowali wspólne stanowisko wspierające Pakt konkurencyjności. Jednocześnie organizacje zaprotestowały przeciwko emisji wspólnych euroobligacji strefy euro, ostrzegając, że mogłaby ona doprowadzić do „uwspólnotowienia” długów zadłużonych państw. Opublikowanie stanowiska na pięć dni przed nieoficjalnym szczytem strefy euro pokazuje, że w Niemczech panuje konsensus co do potrzeby wdrożenia reform zaproponowanych w Pakcie i tym samym ma wzmocnić pozycję negocjacyjną kanclerz Angeli Merkel.
Pakt konkurencyjności został zaproponowany przez kanclerz Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego jako pakiet reform strefy euro, który ma być przyjęty przez kraje członkowskie strefy euro w zamian za zwiększenie środków na ratowanie nadmiernie zadłużonych państw. Propozycje Paktu mają zostać przedyskutowane na nieformalnym szczycie strefy euro 11 marca, a konkretne rozwiązania mają zostać przyjęte na szczycie Rady Europejskiej 24–25 marca. Przedmiotem dyskusji będzie najprawdopodobniej również emisja wspólnych euroobligacji, za emisją których opowiada się wciąż wiele krajów strefy euro.
Wspólne stanowisko organizacji gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców jest kolejnym po poparciu frakcji CDU i FDP w Bundestagu, a także Europejskiej Partii Ludowej na szczycie w Helsinkach wsparciem dla kanclerz Angeli Merkel i forsowanego przez nią Paktu. Środowiska gospodarcze stoją na stanowisku, że tylko zwiększenie konkurencyjności strefy euro może doprowadzić do trwałego rozwiązania problemów fiskalnych strefy euro. Dlatego apelują one o wprowadzenie „hamulców budżetowych” do konstytucji państw członkowskich strefy euro oraz większy udział wierzycieli w ratowaniu nadmiernie zadłużonych krajów. Kanclerz Merkel będzie próbowała wykorzystać te naciski do uzasadnienia swojego stanowiska i przeforsowania reform na szczycie 11 marca. <pop>