Analizy

Mołdawia: Konflikt budżetowy w koalicji rządzącej

5 marca przedstawiciele dwóch partii koalicji rządzącej w Mołdawii zablokowali rozpatrzenie przez rząd projektu budżetu na rok bieżący. Wstrzymanie procesu przyjęcia budżetu jest kolejną oznaką istnienia poważnych rozbieżności interesów w łonie proeuropejskiej koalicji. Przeciąganie się sytuacji budżetowego prowizorium może także zablokować realizację ogłoszonego 18 lutego rządowego planu realizacji warunków wprowadzenia reżimu bezwizowego z Unią Europejską.
Rządząca koalicja nie zdążyła uchwalić budżetu na rok 2011 ze względu na konieczność przedterminowego rozwiązania poprzedniego parlamentu jesienią 2010 roku. Projekt budżetu, przygotowany przez kontrolowane przez Partię Liberalno-Demokratyczną premiera Vladimira Filata Ministerstwo Finansów, miał być zatwierdzony na posiedzeniu rządu 5 marca. Jednak ministrowie Partii Liberalnej i Partii Demokratycznej (PD) odmówili procedowania nad budżetem i zażądali, aby projekt budżetu był najpierw przedyskutowany w ramach powołanej przez umowę koalicyjną Rady Koalicyjnej. Ponadto minister gospodarki z ramienia PD Valeriu Lazar skrytykował zbyt radykalne zmiany systemu podatkowego.
Konflikt wokół budżetu i jego upublicznienie jest kolejnym przejawem niskiego stopnia funkcjonalności rządzącej koalicji. Brak nowego budżetu uniemożliwia wszczęcie proeuropejskich reform obiecywanych przez koalicję. M.in. bez nowego budżetu koalicja nie będzie mogła rozpocząć działań zmierzających do realizacji Planu Działania liberalizacji reżimu wizowego z UE, który jest flagowym projektem premiera Filata. Opóźnianie uchwalenia budżetu jest, obok niezdolności parlamentu do wybrania prezydenta, kolejnym elementem składającym się na obraz Mołdawii jako kraju ogarniętego polityczną destabilizacją. <wrod>