Analizy

Nowa skierowana przeciwko Polsce kampania propagandowa na Białorusi

23 lutego Izba Przedstawicieli (izba niższa białoruskiego parlamentu) zwróciła się do białoruskiego Sądu Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności polskiej ustawy o Karcie Polaka z prawem międzynarodowym. Jednocześnie w ostatnich tygodniach białoruska telewizja wyemitowała szereg programów krytykujących polską politykę wobec Białorusi. Kampania propagandowa Mińska może być początkiem działań represyjnych wobec działaczy polskiej mniejszości, skupionych w niezależnym Związku Polaków na Białorusi.
Karta Polaka jest dokumentem wydawanym obywatelom innych państw deklarujących narodowość polską przez polskie placówki konsularne. Zdaniem białoruskich deputowanych, przyznawanie Karty Polaka jest działaniem nieprzyjaznym i ingerencją w sprawy wewnętrzne Republiki Białoruś oraz wprowadza szkodliwe podziały i antagonizmy w społeczeństwie. Podjęcie tej uchwały uzasadniono „licznymi zapytaniami obywateli”, w tym również przewodniczącego oficjalnego Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Stanisława Siamaszki. Jednocześnie w ostatnich tygodniach, w kilku programach publicystycznych wyemitowanych w państwowej telewizji, przedstawiono Polskę jako kraj prowadzący awanturniczą politykę, zmierzającą do destabilizacji sytuacji na Białorusi przy pomocy mniejszości polskiej.
W powyższej sytuacji nie można wykluczyć podjęcia przez władze działań wobec działaczy nielegalnego na Białorusi ZPB pod kierownictwem Andżeliki Orechwo. Będzie to odpowiedź władz białoruskich na aktywne działania Polski na rzecz unijnych sankcji, wprowadzonych wobec białoruskiego reżimu w reakcji na falę represji po grudniowych wyborach prezydenckich na Białorusi. <kam>