Analizy

Naddniestrze przedstawia warunki wznowienia rokowań z Kiszyniowem

Po nieformalnych multilateralnych konsultacjach w ramach tzw. formatu 5+2 w sprawie konfliktu w Naddniestrzu, które odbyły się 14–15 lutego w Wiedniu, Tyraspol publicznie sformułował swoje warunki wznowienia oficjalnych rokowań. Przedstawione stanowisko wskazuje na to, że nie należy oczekiwać żadnego realnego postępu w kwestii rozwiązania konfliktu między Mołdawią a Naddniestrzem.
Formalne rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu naddniestrzańskiego w ramach specjalnie stworzonego pod egidą OBWE multilateralnego formatu 5+2 (Mołdawia i Naddniestrze jako strony konfliktu, Rosja i Ukraina oraz OBWE jako pośrednicy i Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako obserwatorzy) zostały przerwane w marcu 2006. W zeszłym roku Tyraspol zgodził się na wznowienie nieformalnych konsultacji. Podjęcie formalnych rokowań stanowi obecnie główny cel unijnej i mołdawskiej dyplomacji mający doprowadzić do osiągnięcia jakiegoś postępu w kwestii uregulowania konfliktu. Tymczasem Tyraspol wysuwa jako warunek wstępny przywrócenie możliwości eksportu naddniestrzańskich towarów bez kontroli ze strony Mołdawii. Obecnie Kiszyniów umożliwia eksport firmom Naddniestrza pod warunkiem przeprowadzenia formalności celnych w Kiszyniowie, pobierając przy tym jedynie symboliczną opłatę (procedura ta została wprowadzona pod wpływem UE w celu zapewnienia przejrzystości operacji handlowych).    Jednocześnie Tyraspol otwarcie deklaruje, że ewentualne negocjacje z Mołdawią mogą mieć na celu jedynie normalizację wzajemnych stosunków, ale nie reintegrację Naddniestrza z Republiką Mołdawską.
Taktyka Tyraspola (i popierającej go Rosji) polega więc na tym, aby za formalne ustępstwo (zgoda na podjęcie formalnych negocjacji) uzyskać realne ustępstwa strony mołdawskiej (przyznanie Naddniestrzu prawa do niezależnego prowadzenia międzynarodowej działalności ekonomicznej). <wrod>