Analizy

Kazachstan stara się poszerzać współpracę z Chinami poza obszar energetyczny

21–23 lutego podczas pobytu prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Chinach podpisano szereg umów rozwijających dotychczasową współpracę gospodarczą. Zarówno podpisane dokumenty, jak i tematy rozmów wskazują, że Kazachstan stara się rozszerzyć dotychczasową współpracę skoncentrowaną na energetyce o obszar nowych technologii i edukacji.
W czasie wizyty zawarto m.in. umowy o kredytach w wysokości 1,6 mld USD dla spółki metalowo-górniczej Eurasian Natural Resources Corp. oraz 1 mld USD na budowę kompleksu gazowo-chemicznego w Atyrau. Ponadto zawarto ramowe porozumienie o zagospodarowaniu złoża Urichtau (kluczowe źródło surowca dla budowanego gazociągu z zachodniego Kazachstanu do Chin) i memorandum o współpracy przy budowie szybkiej kolei na trasie Astana–Ałmaty. Podpisano także ważną dla Astany umowę o ochronie jakości wody w rzekach transgranicznych. Ponadto z wypowiedzi Nazarbajewa wynika, że Kazachstan zainteresowany jest budową kazasko-chińskiego centrum komputerowego w Astanie oraz utworzeniem wspólnego uniwersytetu, który zajmowałby się przede wszystkim nowymi technologiami, programowaniem i „wdrażaniem chińskich rozwiązań innowacyjnych” w Kazachstanie. Wizyta w Chinach miała na celu konsolidację dotychczasowej współpracy (Chiny w 2010 roku wyrosły na głównego partnera handlowego Kazachstanu) oraz jej rozszerzenie o nowe, priorytetowe dla Astany obszary, związane z nowymi technologiami oraz transportem (kolej). Jest to zgodne ze strategią Kazachstanu, który rozwój gospodarczy stara się równolegle oprzeć na większej integracji gospodarczej z Rosją (poprzez np. Unię Celną) oraz współpracy gospodarczej z Chinami. <ola>