Analizy

Gazprom wykupił Kowyktę

1 marca Gazprom wygrał przetarg na aktywa zbankrutowanej spółki Rusia Petroleum, w tym licencję na zagospodarowanie Kowykty, jednego z największych w Rosji złóż gazowych. Kończy to niemal czteroletnią batalię rosyjskiego monopolisty gazowego o odsunięcie od projektu koncernu TNK-BP, głównego akcjonariusza Rusia Petroleum i przejęcie kontroli nad złożem. Nie należy jednak oczekiwać rozpoczęcia wydobycia gazu z Kowykty wcześniej niż w 2018 roku.
Rusia Petroleum (62,9% akcji należy do TNK-BP, 24,9% do spółki elektroenergetycznej OKG-5, 10,7% do administracji obwodu irkuckiego) uzyskała koncesję na zagospodarowanie Kowykty w 1997 roku. Po kilku latach potwierdzone zasoby Kowykty zwiększyły się z około 346 mld m3 gazu do 2 bln m3. Wywołało to zainteresowanie projektem ze strony Gazpromu, który przy pomocy władz (grożących odebraniem koncesji pod pretekstem niedotrzymania warunków umowy) wymusił w czerwcu 2007 roku na TNK-BP zgodę na sprzedaż kontrolnego pakietu akcji. Strony nie były jednak w stanie porozumieć się co do ceny, co (obok kryzysu finansowego) uniemożliwiło finalizację transakcji. W październiku ub.r. TNK-BP doprowadziło Rusia Petroleum do bankructwa, co otworzyło drogę do zlicytowania jej aktywów. W walce o Kowyktę starły się interesy Gazpromu, Rosniefti i Novateku, którą w końcu wygrał ten pierwszy koncern, płacąc stosunkowo niewielką sumę 768 mln USD. Rosyjski monopolista traktuje złoże jako przyszłe zaplecze w eksporcie gazu do Chin (planowanym gazociągiem Ałtaj), ale eksploatację Kowykty zacznie dopiero około 2018 roku, gdyż w najbliższych latach ma do zrealizowania inne priorytety inwestycyjne. <WojK>