Analizy

Konflikt w serbskim rządzie

14 lutego premier Serbii Mirko Cvetković zdymisjonował wicepremiera i ministra gospodarki i rozwoju regionalnego Mlađana Dinkicia, który jest jednocześnie przewodniczącym jednej z głównych partii koalicji rządzącej – liberalnej G17plus. Decyzja ta musi zostać jeszcze zatwierdzona przez parlament. Dymisja Dinkicia oznacza eskalację konfliktu w ramach koalicji rządzącej. Choć ugrupowanie G17plus zapowiada, że nie wycofa swoich pozostałych ministrów z rządu i będzie wspierać gabinet Mirko Cvetkovicia, nie jest wykluczone, że spór w koalicji będzie narastać, co może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
G17plus jest drugim po Partii Demokratycznej (DS) prezydenta Borisa Tadicia ugrupowaniem tworzącym rząd. Dotychczas obsadzała 6 z 25 ministerstw w gabinecie Mirko Cvetkovicia oraz 22 foteli poselskich, co daje koalicji niewielką przewagę w 250-osobowym parlamencie. Konflikt pomiędzy G17plus i DS dotyczy polityki gospodarczej rządu i planowanych reform. Liderzy G17plus twierdzą, że premier nie ma kontroli nad polityką rządu, który jest podporządkowany prezydentowi, a w konsekwencji żaden ośrodek władzy nie ponosi odpowiedzialności za decyzje gospodarcze. Z kolei premier Cvetković twierdzi, że główną przyczyną dymisji jest publiczna krytyka działań rządu ze strony Dinkicia, co zagrażało stabilności i jedności gabinetu i utrudniało wdrażanie reform.
Kryzys gospodarczy jest coraz bardziej odczuwalny przez serbskich obywateli ze względu na wysoką inflację, zamrożenie pensji i znaczny wzrost bezrobocia. Spór w ramach koalicji można zatem odczytywać jako próbę obarczenia odpowiedzialnością za złą sytuację gospodarczą partnera koalicyjnego. Wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie rządu. Choć wybory parlamentarne w obecnym momencie byłyby bardzo niekorzystne dla obu partii, nie można wykluczyć narastania kryzysu i wycofania poparcia dla rządu przez G17plus. <MarSz>