Analizy

Nowy szef niemieckiego Urzędu Gaucka

28 stycznia niemiecki Bundestag na wniosek rządu wybrał Rolanda Jahna na stanowisko szefa Urzędu ds. Akt Stasi (BStU), nazywanego też Urzędem Gaucka. Były NRD-owski dysydent 14 marca przejmie funkcję po Marianne Birthler, która kierowała BStU przez ostatnie dziesięć lat. Główne zadanie nowego szefa będzie polegało na usprawnieniu funkcjonowania BStU jako placówki badawczej i edukacyjnej.
Urząd ds. Akt Stasi jest odpowiedzialny za przechowywanie, badanie i udostępnianie dokumentów zgromadzonych przez wschodnioniemiecką służbę bezpieczeństwa. Nowy szef urzędu zaliczany jest w Niemczech do grona osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do upadku komunizmu w NRD. W 1983 roku został pozbawiony przez władze obywatelstwa i deportowany na Zachód. Został dziennikarzem telewizji ARD w Berlinie Zachodnim. Przemycał kamery wideo na drugą stronę muru i zrobił szereg reportaży na temat wschodnioniemieckiej opozycji. Dzięki jego kontaktom zachodnioniemiecka telewizja dysponowała aktualnymi i niezmanipulowanymi nagraniami z demonstracji w socjalistycznym Berlinie.
Ze względu na swój życiorys Roland Jahn jest przeciwnikiem polityki „grubej kreski” i pozostawienia „historii historykom”. Będzie się zatem starał, by temat komunistycznej przeszłości, a zwłaszcza współpracy ze Stasi pozostawał stałym elementem publicznego dyskursu. Jednocześnie Jahn zamierza usprawnić działania BStU, by odpierać pojawiające się co jakiś czas zarzuty o nieudolne zarządzanie i marnotrawienie pieniędzy podatników. <ciechan>