Analizy

Niemieccy politycy lobbują na rzecz koordynacji gospodarczej strefy euro

27–29 stycznia odbyło się forum ekonomiczne w Davos, podczas którego niemieccy politycy promowali nową koncepcję pogłębionej współpracy państw członkowskich UE. Według doniesień mediów, na najbliższym szczycie Unii Europejskiej kanclerz Angela Merkel przedstawi opracowywany w Urzędzie Kanclerskim „Pakt dla konkurencyjności”, który ma zawierać wstępne założenia kompleksowej reformy strefy euro.
W forum ekonomicznym w Davos wzięli udział główni niemieccy politycy odpowiadający za kwestie gospodarcze, m.in. kanclerz Angela Merkel, minister finansów Wolfgang Schäuble oraz minister gospodarki Rainer Brüderle. Kanclerz Merkel uznała kryzys strefy euro za zakończony oraz pierwszy raz oficjalnie opowiedziała się za wzmocnieniem politycznej koordynacji strefy euro w celu zwiększenia jej konkurencyjności. Niemiecka koncepcja opiera się na podwyższeniu wieku emerytalnego dostosowanego do wyzwań demograficznych krajów członkowskich. Ponadto Niemcy chcą ujednolicić podstawy opodatkowania przedsiębiorstw oraz wprowadzić hamulec budżetowy na wzór niemieckiego – od tego roku zgodnie z konstytucją do 2016 roku rząd federalny musi ograniczyć deficyt strukturalny RFN do 0,35% PKB. Entuzjastycznie na te plany zareagowali niemieccy europarlamentarzyści, m.in. szef frakcji socjaldemokratów, Martin Schulz, a także poseł frakcji konserwatywno-ludowej, Elmar Brok.
Wypowiedzi czołowych niemieckich polityków świadczą o rosnącym poparciu niemieckiej klasy politycznej dla wprowadzenia pogłębionej koordynacji gospodarczej w strefie euro. Prawdopodobnie podczas kolejnych posiedzeń eurogrupy Niemcy będą przekonywały wraz z Francją pozostałe kraje strefy euro, a także Unii Europejskiej do ich koncepcji stabilizacji strefy. <pop>