Analizy

Korytarz gazowy Północ–Południe priorytetem Grupy Wyszehradzkiej

25 stycznia w Bratysławie podczas spotkania ministrów Grupy Wyszehradzkiej odpowiedzialnych za energetykę omawiano projekt środkowoeuropejskiego korytarza energetycznego Północ–Południe, obejmującego rozbudowę infrastruktury przesyłu gazu między planowanymi terminalami LNG w Świnoujściu i na chorwackiej wyspie Krk. Projekt, pozytywnie przyjęty przez Komisję Europejską, ma być zatwierdzony przez środkowoeuropejskich premierów 3 lutego. Państwa V4 zamierzają przyspieszyć przygotowania techniczne i współdziałać na rzecz pozyskania środków.
Podczas spotkania ministrów podkreślono znaczenie budowy transgranicznych łączników między infrastrukturą gazową, naftową i elektroenergetyczną między krajami V4. Sztandarowym projektem V4 jest koncepcja budowy korytarza gazowego Północ–Południe, realizowana na podstawie ustaleń regionalnego szczytu energetycznego „V4+” w Budapeszcie z lutego 2010. Projekt korytarza KE wpisała na listę priorytetowych projektów infrastrukturalnych, które powinny być zrealizowane do roku 2020.
Częścią korytarza są m.in. interkonektory: polsko-czeski (budowa ma być zakończona jesienią br.) oraz polsko-słowacki (w styczniu podpisany został list intencyjny operatorów przesyłowych). W połowie grudnia 2010 uruchomiony został łącznik na granicy chorwacko-węgierskiej, a 28 stycznia premierzy Słowacji i Węgier podpisali umowę dotyczącą budowy interkonektora gazowego łączącego oba kraje.
Wyzwaniem dla V4 pozostaje także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej, niepewna jest bowiem przyszłość ropociągu Drużba. W deklaracji ministrów wspomniano o możliwościach modernizacji bałkańskiego ropociągu Adria i zwiększenia przepustowości ropociągu TAL (z Włoch do RFN).
Współpraca w obszarze bezpieczeństwa energetycznego jest priorytetem Grupy Wyszehradzkiej. Konsultacje i uzgodnienia dotyczą wspólnych stanowisk wobec inicjatyw KE w obszarze unijnej polityki energetycznej. Poza zaangażowaniem poszczególnych rządów w realizację inwestycji energetycznych na tempo i zakres realizacji koncepcji korytarza Północ–Południe wpływ będzie miał mechanizm finansowania tych inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020. <grosz>