Analizy

Aresztowanie krymskiego działacza Partii Regionów

24 stycznia został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany Anatolij Hrycenko, b. przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym, działacz Partii Regionów. Zarzuca mu się nadużycia w gospodarce gruntami w czasach, gdy był szefem administracji państwowej w jednym z regionów półwyspu. Aresztowanie to jest elementem marginalizowania wywodzących się z Krymu działaczy Partii Regionów, co ma zapewnić niepodzielną władzę na półwyspie donieckiej grupie tej partii. Będzie też ono wykorzystywane propagandowo jako przeciwwaga oskarżeń o wykorzystywanie postępowań antykorupcyjnych jako instrumentu zwalczania opozycji.
Anatolij Hrycenko (nie mylić z byłym ministrem obrony o tym samym imieniu i nazwisku), do niedawna jeden z najbardziej wpływowych ludzi na Krymie, był związany z „wewnętrzną opozycją” w Partii Regionów. Grupa ta przeciwstawiała się premierowi Republiki Krym, Wasylowi Dżarty, pochodzącemu z obwodu donieckiego i stawiającemu sobie za cel odsunięcie lokalnych elit od wpływu na gospodarkę gruntami, będącą na Krymie źródłem ogromnych dochodów. Wydaje się, że Hrycenko próbował wykorzystać ciężką chorobę premiera Dżarty dla odzyskania wpływów. Prezydent Wiktor Janukowycz przedstawił aresztowanie Hrycenki jako argument, że ukraińska prokuratura w sprawach korupcyjnych nie kieruje się motywacjami politycznymi. Należy oczekiwać wykorzystywania tej i ewentualnie innych podobnych spraw do odwracania uwagi od nękania postępowaniami karnymi Julii Tymoszenko i innych przywódców opozycji. <TAO>