Analizy

Tadżykistan: Przekazy pieniężne od emigrantów zarobkowych stanowią 40% PKB kraju

Jak podał w ostatnim tygodniu Narodowy Bank Tadżykistanu (NBT), przekazy pieniężne od Tadżyków pracujących za granicą wyniosły w ciągu 11 miesięcy 2010 roku 2,29 mld USD, co stanowi około 40% rocznego PKB kraju. Wedle oficjalnych danych w ubiegłym roku w poszukiwaniu pracy wyjechało z Tadżykistanu ok. 750 tys. ludzi (zdecydowana większość do Rosji). Dane te obrazują skalę gospodarczych i demograficznych problemów kraju, a także stopień uzależnienia od Moskwy, dla której groźba wprowadzenia ograniczeń emigracji zarobkowej z Azji Centralnej jest instrumentem nacisku na najsłabsze państwa regionu, tj. Tadżykistan czy Kirgistan. 
Wedle informacji NBT poziom przekazów od emigrantów zarobkowych wzrósł w 2010 roku o 25% w stosunku do ubiegłego roku i powrócił do poziomu z roku 2008, tj. sprzed kryzysu. Ogólna kwota przekazywanych do kraju pieniędzy jest jednak zapewne dużo wyższa od podanej, statystyka nie obejmuje bowiem środków przywożonych do kraju w gotówce.
Spośród państw WNP Tadżykistan jest obok Kirgistanu najbardziej uzależniony od przekazów z zagranicy, które w wielu częściach kraju stanowią pierwszoplanowe (a czasem jedyne) źródło utrzymania ludności. Fakt, że Rosja jest i pozostanie głównym celem tadżyckiej emigracji zarobkowej, poważnie ogranicza pole manewru Duszanbe wobec Moskwy. <MMat>